Geçmiş Yıllar
Ödüller
Kategoriler
Katılımcılar
Dinamo_A5_Beko_DT
Dinamo_A5_Fuchs
Dinamo_A5_RadarLive
Dinamo_A5_Sezyum
Dinamo_A5_Tosun
1/5
En İyi Basın Kampanyası (Dergi/Gazete) Ödülü
Tasarımcılar
Bora Başkan, Orkun Demirelli
İşin Adı
Dinamo
Müşteri
Dinamo
Yaratıcı Yönetmen
Orkun Demirelli
Metin Yazarı
Setenay Özcan
Fotoğraf
İlkay Muratoğlu
Tipografi
İpek Eriş
Grafik Uygulama
Faruk Er
Ajans
Rafineri
Baskı
Ofset Yapımevi