Geçmiş Yıllar
Ödüller
Kategoriler
Katılımcılar
HUCREKAPISIa
HUCREKAPISIb
HUCREKAPISIc
1/3
İlan Tasarımı (Dergi/Gazete) Başarı Ödülü
Tasarımcı
Faruk Terzi
İşin Adı
Hücre Kapısı
Müşteri
Uluslararası Af Örgütü
Yaratıcı Yönetmen
Ayşe Bali, Orkun Demirelli, Ufuk Uslu
Metin Yazarı
Gökhan Özdemir
Ajans
Rafineri