Geçmiş Yıllar
Ödüller
Kategoriler
Katılımcılar
GMK-Dijitaller-03-11
GMK-Dijitaller-03-12
GMK-Dijitaller-03-13
1/3
En İyi Broşür/Katalog Tasarımı Ödülü
Tasarımcı
Sarp Sözdinler
İşin Adı
“Toplayıcılar” Karma Sergi Kataloğu
Müşteri
Selim Süme, Versus Art Projec
Editör
Ezgi Bakçay, Selim Süme
Ajans
Studio Sarp Sözdinler
Baskı
Ofset Yapımevi