Geçmiş Yıllar
Ödüller
Kategoriler
Katılımcılar
Kategori
İşin Adı
The Font Family Project
Müşteri
Yüksek Lisans Sergi Çalışması / İstanbul Aydın Üniversitesi
Tipografi
Şebnem Turan
Grafik Uygulama
Şebnem Turan