Geçmiş Yıllar
Ödüller
Kategoriler
Katılımcılar
1-01
2-2
2-3
3-01-01
5703625
1/5
Tasarımcı
Özlem Akbudak
İşin Adı
TOBB ETÜ Tanıtım Eşyası
Okulun Adı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Proje Yöneticisi
Halime Fişenk Türkkan