Geçmiş Yıllar
Ödüller
Kategoriler
Katılımcılar
DOG.IST_logotype
DOG.IST_logotype_SB
DOG.IST_logo+motto
DOG.IST_CASE
1/5
Tasarımcı
Nurgül Engin
Kategori
Logo Tasarımı
İşin Adı
DOG.İST
Müşteri
DOG.İST
Ajans
En Kolay Yolla